Nietolerancja z uwagi na religię w miejscu pracy

Dyskryminacja pozostaje jednym z największych problemów pośród pracowników w naszym kraju. Mimo iż nietolerancja zważywszy na wiarę i inne czynniki została zdelegalizowana, to nadal zdarzaj się nazbyt często. Jeśli masz do czynienia z dyskryminacją ze względu na swoje przekonania wyznaniowe, wiek, rasę lub inne czynniki możesz mieć prawo do odszkodowania.

Wolność religijna jest jednym z kluczowych praw zagwarantowanych wszystkim obywatelom. Jesteśmy wolni aby urzeczywistniać własną duchowość, na własną rękę bądź we wspólnocie. Niestety nie każdy jest tolerancyjny. Wraz z cechami osobistymi jak płeć i pochodzenie, religia jest jedną z kategorii ochranianych przez prawo.

Nietolerancja może przytrafić się wszędzie i przybierać wielorakie formy. Niektórzy ludzie nieprawidłowo sądzą, iż odnosi się jedynie osób z mniejszości etnicznej – z nierównym traktowaniem może spotkać się każdy.

W miejscu pracy nietolerancja przybiera formę selektywnego zatrudniania i dymisjonowania. Jest to niezgodne z prawem by zwolnic kogoś przez odmienne wyznanie. Dyskryminacja może być bardziej subtelna, jak m.in. odmowa szkoleń.

Jeżeli wskutek swoich przekonań wyznaniowych masz do czynienia z dyskryminacją w miejscu pracy, masz prawo stanąć w obronie własnych praw. Poszukując pomocy u prawnika, jak prawnik Wrocław, można podać pracodawców do sądu o ich niedozwolone praktyki. Jeśli wygrasz rozprawę będziesz miał szanse na rekompensatę.