Prawo pracy – bezpodstawne zwolnienie

Jeśli pozostałeś zwolniony w nieprzepisowy sposób możesz zastanowić się na tym, czy aby nie było to nieuczciwe zwolnienie. Co to znaczy dla Ciebie? Nieprzepisowe zwolnienie z pracy jest terminem prawnym stosowanym przez adwokatów do opisania okoliczności, w których pracodawca zwalnia zatrudnionego z pogwałceniem umowy o pracę. Częstym przypadkiem nieuczciwego zwolnienia jest sytuacja, gdy pracownik jest zwolniony bez wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. Pierwszym etapem jest pogrzebanie umowy o pracę, aby zobaczyć jaki jest okres wypowiedzenia i jak wyglądają procedury zwalniania zatrudnionych.

Roszczenie o bezprawne zwolnienie może być wniesione do sądu. Odszkodowanie jakie otrzymamy zależeć będzie od przekroczonych praw poprzez pracodawcę. Jeśli jest to typowe niezapłacenie za okres wypowiedzenia, będzie on zmuszony do wykonania stosownej wpłaty. W konsekwencji żądane sumy są stosunkowo niskie – chyba, iż okres wypowiedzenia jest dłuższy niż miesiąc.

To jeden z serii tekstów odnośnie kłopotów z zakresu prawa pracy. Żeby poznać więcej informacji związanych z niesłusznym zwolnieniem obserwuj kolejne artykuły z cyklu adwokat prawo Wrocław. Poznasz najwspanialsze wskazówki dotyczące Twoich praw w miejscu pracy.