Przejawy nietolerancji w miejscu pracy

Dyskryminacja rasowa w miejscu pracy jest niestety powszechna. Istnieje w miejscach pracy na całym globie. Dzięki globalizacji i lepszych możliwości przemieszczania się ludzie jeżdżą po całym świecie i wykonują zawód w nowym miejscu zamieszkania. Ich kultura, tradycje, zainteresowania i przekonania różnią się od miejscowych a to prowadzi do konfliktu interesów. Może to kierować do dyskryminacji rasowej we wspólnocie.

Nietolerancja w miejscu pracy oddziałuje na morale i pewność siebie zatrudnionego. Może to kierować do obniżenia poziomu produktywności zatrudnionego albo kompletnej grupy. To również nie sprzyjające środowisko pracy dla nowych pomysłów i projektów, które właśnie są omawiane i przeprowadzane.

Z tych względów rządy na całym globie przedłożyły przepisy zabraniające dyskryminacji w miejscu pracy. Zapewniono ochronę jednostki przed nierównym traktowaniem z uwagi na rasę i kolor skóry, co do nagród, szkoleń i odwołań. Ponadto dyrektywa stwierdza, iż każda poszkodowana osoba może pozwać pracodawcę do sądu, a tam niezbędna jest pomoc adwokata jak prawnik prawo Wrocław.

Mimo jasnego prawa zgłaszanych jest coraz więcej przypadków nietolerancji. Może to także wynika z pogłębiającej się znajomości praw pracowniczych pośród zatrudnionych.