Rodzaje nietolerancji w pracy

Jestem pewien, że często natknąłeś się na przejaw nietolerancji w miejscu pracy w trakcie swojej kariery zawodowej. Tu, w naszym kraju takie działania są karalne i na pewno każdy kraj ma takie same zasady.

Oto zwięzła ewidencja rodzai nietolerancji w miejscu pracy:

Dyskryminacja rasowa

Dzieje się tak, kiedy pracownicy albo poniekąd dyrektorzy i menedżerowie traktują osoby innej rasy w sposób niesprawiedliwy. Oni ich nie doceniają a to oddziałuje na to jak są traktowani.

Dyskryminacja płciowa

Dzieje się tak, kiedy pracodawca przykładowo okazuje więcej szacunku pracownikom płci męskiej. Takie nierówne traktowanie trwa już od wielu lat. Niektórzy ludzie sądzą, iż faceci są lepsi we wszystkim co czynią. To nie jest prawda. Kobiety mogą robić te same zadania w podobny sposób jak mężczyźni, na tym samym poziomie.

Dyskryminacja biorąc pod uwagę nację i język

Dzieje się tak, gdy zatrudniony jest w inny sposób traktowany poprzez swoje pochodzenie. Wyobraź sobie, że narodziłeś się w Czechach a na rozmowie kwalifikacyjnej słyszysz, iż nie mogą Cię zatrudnić poprzez Twój akcent.

Nietolerancja biorąc pod uwagę religię

Dzieje się tak, kiedy zatrudniony jest niesprawiedliwie traktowany jedynie poprzez odmienną wiarę.

Nietolerancja mając na uwadze orientację seksualną

Z tym gatunkiem dyskryminacji mamy do czynienia, kiedy ktoś jest źle traktowany poprzez swoje upodobania seksualne. Pracodawca może nie zatrudnić kogoś lub nawet zwolnić jedynie z tego powodu, iż ta osoba jest homoseksualistą.

To tylko parę z wielu typów nietolerancji w miejscu pracy. Każdy przejaw nierównego traktowania jest niezgodny z prawem, pożądana jest pomoc prawnika – adwokat Wrocław to fachowiec zajmujący się prawem pracy.