Rodzaje nietolerancji w pracy

Jestem pewien, że często natknąłeś się na przejaw nietolerancji w miejscu pracy w trakcie swojej kariery zawodowej. Tu, w naszym kraju takie działania są karalne i na pewno każdy kraj ma takie same zasady.

Oto zwięzła ewidencja rodzai nietolerancji w miejscu pracy:

Dyskryminacja rasowa

Dzieje się tak, kiedy pracownicy albo poniekąd dyrektorzy i menedżerowie traktują osoby innej rasy w sposób niesprawiedliwy. Oni ich nie doceniają a to oddziałuje na to jak są traktowani.

Czytaj dalej