Prawo pracy – bezpodstawne zwolnienie

Jeśli pozostałeś zwolniony w nieprzepisowy sposób możesz zastanowić się na tym, czy aby nie było to nieuczciwe zwolnienie. Co to znaczy dla Ciebie? Nieprzepisowe zwolnienie z pracy jest terminem prawnym stosowanym przez adwokatów do opisania okoliczności, w których pracodawca zwalnia zatrudnionego z pogwałceniem umowy o pracę. Częstym przypadkiem nieuczciwego zwolnienia jest sytuacja, gdy pracownik jest zwolniony bez wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. Pierwszym etapem jest pogrzebanie umowy o pracę, aby zobaczyć jaki jest okres wypowiedzenia i jak wyglądają procedury zwalniania zatrudnionych.

Czytaj dalej

Bezpieczeństwo w pracy

Pracownicy mają prawo do bezpiecznego otoczenia pracy. Jednak nie tak dawno temu, dyrektywy dotyczące warunków pracy były niedostateczne. Zatrudnieni w początku XX wieku musieli zmagać się z warunkami, które dziś byłyby nie do pomyślenia. Od tego czasu pracownicy otrzymali zdrowsze, bezpieczniejsze warunki pracy a przepisy pozostały zmienione w celu ochrony ich praw.

Nie tak dawno temu warunki pracy w fabrykach czy zakładach produkcji były niezwykle niebezpieczne. Instalacje przemysłowe nie zapewniały należytego bezpieczeństwa i były bardzo słabo utrzymywane. Robotnicy taśmowi regularnie tracili palce bądź kompletne kończyny wciągnięte do maszyn. Nie było regulacji dla atmosfery panującej w zakładzie, która niejednokrotnie była nadto gorąca z małą ilością tlenu. Oprócz niebezpiecznych maszyn, pomieszczenia sanitarne w fabrykach były też niezwykle niehigieniczne.

Czytaj dalej