Nietolerancja z uwagi na religię w miejscu pracy

Dyskryminacja pozostaje jednym z największych problemów pośród pracowników w naszym kraju. Mimo iż nietolerancja zważywszy na wiarę i inne czynniki została zdelegalizowana, to nadal zdarzaj się nazbyt często. Jeśli masz do czynienia z dyskryminacją ze względu na swoje przekonania wyznaniowe, wiek, rasę lub inne czynniki możesz mieć prawo do odszkodowania.

Wolność religijna jest jednym z kluczowych praw zagwarantowanych wszystkim obywatelom. Jesteśmy wolni aby urzeczywistniać własną duchowość, na własną rękę bądź we wspólnocie. Niestety nie każdy jest tolerancyjny. Wraz z cechami osobistymi jak płeć i pochodzenie, religia jest jedną z kategorii ochranianych przez prawo.

Czytaj dalej

Nieuzasadnione zwolnienie? Co zrobić?

Jeśli uważasz, że zostałeś niesprawiedliwie zwolniony przez pracodawcę, mądrze będzie spróbować odwołać się od tej decyzji. Jeżeli odwołanie nie przyniesie rezultatów równie doskonale będzie złożyć pozew do sądu.

Przed złożeniem urzędowej skargi przeciw pracodawcy o niesłuszne zwolnienie trzeba w pierwszej kolejności spróbować rozwiązać powody swojej dymisji. Rozwiązać kłopoty można za sprawą arbitrażu – przedstawiciel będzie dążył do pogodzenia stron. Kluczowe jest to, aby zachować kopie wszystkich pism wysłanych bądź odebranych w czasie spotkań i rozmów.

Czytaj dalej

Przejawy nietolerancji w miejscu pracy

Dyskryminacja rasowa w miejscu pracy jest niestety powszechna. Istnieje w miejscach pracy na całym globie. Dzięki globalizacji i lepszych możliwości przemieszczania się ludzie jeżdżą po całym świecie i wykonują zawód w nowym miejscu zamieszkania. Ich kultura, tradycje, zainteresowania i przekonania różnią się od miejscowych a to prowadzi do konfliktu interesów. Może to kierować do dyskryminacji rasowej we wspólnocie.

Nietolerancja w miejscu pracy oddziałuje na morale i pewność siebie zatrudnionego. Może to kierować do obniżenia poziomu produktywności zatrudnionego albo kompletnej grupy. To również nie sprzyjające środowisko pracy dla nowych pomysłów i projektów, które właśnie są omawiane i przeprowadzane.

Czytaj dalej